Thursday, 24 March 2011

Expansione pro ecclesiali?

Et finefinaliter concludimus haec super apparitionibus, loquendo de phaenomeno apud Lourdes. Res est omnino sacra, sed dicere possumus quod ea seu femina ibi habebat desiderium pro expansione fidei non pro clausura. Locales clerici omnino credebant in visione alicuius feminae, sed localis episcopus negative se pronuntiavit. Dein sapientia invenitur inter iuvenes ac infantes.

Friday, 18 March 2011

Quid

Quid de scandalo in docentibus apparitionium Garabandal? Quid de erroribus cum scandalo? Haec sunt certa - quod sinistra semper habebant errores, seu docuit de conversione theologiae in politica. Etenim etiam habebant scandalum quia pro sinistra ethica non sunt. Videtesne episcopus londini qui habebat sempter 3 vel 4 sorores, et hic dico non sorellas sed sorores religiosas, uti sponsaliciae, pro annis, uti docuerunt fere omnes consultores apud congregationem pro episcopis ad Romam, seu studentes fidei ac religiosae qui mittebant signacula ac nuntia ad congregationem in annis 90s. Non acceptant haec nuntia ibi officiales in congregatione, sed nunc apparuerunt haec scandala in notitiis ac fasciculis apud Oxford Mail. Non docuit. Simpliciter - vel magis contraxit. Sorores innocentes erant, quasi, sed reapse de facto secreto continuabant has relationes. Sorores apud Cantab cognoverunt hanc situationem. Sed hic docuit iam apparationis femina de Garabandal, quod fere omnes sinistrales habent sponsalicia et agunt contra disciplinam ecclesiae. Mere disciplinares haec argumenta, sed pro populo in Britannia gravia, quia iam in tempore reformationis cum reginella Anna Bolina, reiectabant omnes episcopos catholicos qui habebant sorores huiusmodi intimas. Regina adhuc hodie tolerare non potest haec excessiva. Londini debet ambulare de officio. Et nos in ecclesia reapse anglica non possumus habere episcopum sicuti sinistralem. Uti docuit madonna fatimae - sinistrales tolerare non possumus. Una cum regina hodie britannica Elizabetha Secunda Regina. Uti docuit messiah israel - amen amen dico vobis - si una hisce de bovis sicuti talya scandalizare, dein eradicare et transportare in mare - atque phariseei [sinistrales] non sunt docentes veri ac non docent fidem veram patris. Sinistrae semper refutaverunt morales ac ethica uti fontes in docentibus.

Wednesday, 16 March 2011

Seu septimum

Non obstante clausura huius archivii apparitionis officialiter, secreta madonnae surgiunt de tenebra in cancelleria hispanicorum officialium. Adest explicatio crisis hisce in annis post 1980. Scandulum. Secundum feminas apparitionis scandulum simpliciter erit causa huius crisis. Et dein denegatio vultus christi apud altare ubi presbyteri sese mittunt erga populum seu ante faciem populorum seu accusatorum. Dein stucturae altaris suppressae sunt, seu iconostasis. Fideles, etiam infantes, sese digni sentiunt ut ambulare super sanctuarium domini sine poenis ubi leges divinae obtinuerunt. Sanctuarium rovinatum fuit. Deus ac angeli eius maiores exiverunt ecclesiae sanctuaria. Abandonavit sacerdotes, ie, sive diaconos, sive presbyteros sive episcopos.

Seu sextum

Finis ad finem, princeps apostolorum non docuit. Speculavit. Super epigramata apud mausoleum eius scribebunt doctores legis - non ne quidem famam de Agricola, sed magis - vixit, vidit, sed non vincit - quia solum speculavit inter theologos paupertis qualitatis. Speculavit ... ubi mundum cadit.

Seu quintum

Quinto, loquitur haec femina de erroribus theologicis plusquam debilitates morales, quia secundum feminam unum peccatum afficere potest duas personas, sed unus error afficere potest 100,000 personas coniunctim. Error - magnum periculum erga ecclesiam, quasi plusquam scandalo. Scandalum adest, secundum feminas huius apparitionis, ubi infantes perdiunt fidem. Obscuritas masculorum gay erit omnino evidens. Tractavit femina de cooperatione cum malo sive physico quod morali. Morales debilitates inducunt masculos erga malum et dein fallimentum sine spe. Malum - sat potens est. Princeps, non princeps apostolorum, sat fortis est. Et humani sat debiles sunt, propter biochemiam structuram. Princeps huius planetae est princeps.

Garabandal - ut quartum

Adsunt errores - secundum feminam illius apparitionis tantummodo post concilium atque non perdurante in concilium seu in aula inter patres sacrosancti synodus. Quin errores obveniunt postea - de Deo trino, de christologia mere humana, de maria upote regina angelorum hic in mundo terrae, de angelis, de indefectibilitate ecclesiae contra infernos, de spe salutis inter homines, de sacramentis non uno sub tituli baptismi sed de septimis, de erroribus montanistis seu protestantibus, et de erroribus super ordines sacros in sacerdotio generali seu apud episcopos, presbyteros ac diaconos. Adsunt etiam hodie errores, in sedibus universitatium professorium seu in Germania de qua veniunt multi errores philosophici. Notate bene - secundum feminam seu madonnam, maximus error fuit denegatio potestatis spirituum infernorum - seu de theologia in vacuo. Simplicius, seu simpliciter, theologi germanici semper in illis diebus, sed etiam hodie, tractaverunt nusquam de malo. Omnino silent de principe huius vitae seu mundi seu planetae.

Garabdandal - ut tertium

Tertio, secreta apparitionis Madonnae super montem apud Garabandal suppressa sunt ab curiali officiale aliquo ex Dublinense qui fuit nimis discipulus alicuius officialis britannici in sedem apostolicam, Cestinum nempe ad collegium obscurum anglorum, propter quaestionem de opportunitate huius apparitionis, seu de defensione ecclesiae illo in tempore. Nunc omnium revelatur. Officialis britannicus iam via est de ministerio activo. Officialis hibernicus mutavit suam positionem propter bonum ecclesiae nunc revelatum. Hodie indigemus evidenter clariore solutione ad crisim. Femina in apparitione loquebatur de praxi absque ulla theologia - seu de adventu functionalismi caeci apud filios dilectos suos. Dein obvenit crisis personalis et dein temptationes.

Garabandal - ut secundum

Aderant errores inter feminas vel magis puellas ibi supra apud montes, sed errores facti plusquam doctrinae aderant. Secundum secretum huius apparitionis erant errores etiam inter cardinales.

Garabandal - ut primum

Apparitiones in Garabandal iam in anno 1960 posuerunt problemata futura, quae post concilium in 1962 obveniunt. Primo, aderunt maximi errores inter theologos sicuti tempore in ariano in IV seculo. Arius resurrexit. Nomen? Rahner. Amici inter episcopos hispanicos huius theologi obiectiones fortissimas fecerunt erga apparitionium publicationem illo in tempore etiam antequam concilium. Nihil obvenit - archivium supressum est ab episcopo locali.

Hoc in modo

Hoc in modo sese invenimus erga finem huius series super apparitiones alicuis madoninae apud Lusitaniam seu in Fatima. Quid sunt implicationes huius secreti tertii Fatimae - nescio, immo nescimus omnes hic in Fatima, quia intepretari debent omnia haec. Una quaestio remanet autem - quid de apparitionibus plus vel magis relevantioribus apud Hispaniam, in Garabandal? Hic habebitur solutio finalis istius ersatz crisis in ecclesia campus martii hisce in annis post 1980 bis 2005 in quo officiales vaticanistae nimis credibiles erant erga pueros puerorum. Innocentes hi pueri sed fortasse hysterici. Si adfuissent problemata realia dein Garbandal habet responsum sat totalem ad hunc crisim. Aderunt igitur hisce in mensibus aliquae de nobis super has apparitiones in Hispania.

Atque quoad decem

Decem punctum - aderunt difficultates, seu in velocitate planetae post terramotum in oriente mare, seu verbis in explicitis, nunc cum difficilioris obveniet lux solis super epidermum planetae, propter motionem velociorem rotationis terrae, dein aderit maximum periculum ad omnem vitam, seu novum epocha frigidum, seu vulgo, a new ice age, supra de insulis Bering.

Etenim quoad nonum

Sed etiam adsunt alia hoc in secreto tertio de Fatima, plus minusve decem, sed illis in ultimis percipiuntur tantummodo extranea. Hisce in mensibus cum omnibus testificatis in oriente apud Japan, etiam ponderare debemus super omnia, speciatim super alia extra, verbi gratia sicuti terramotum secundum, et dein crisis vel magis explosio nuclearis. Vita biologica ac botanica maximo in periculo nunc aderit hisce pro mensibus.

Monday, 7 March 2011

Dein octavum

Dein praesentare vellimus sectionem octavam huius secreti tertii apud sanctuarium patris Fernando in Lusitania, seu de miseria, paupertate ac revolutionibus atque bellis populorum hoc in periodo post conciliare. Aderint multae revolutiones hoc in tempore - multae.

Friday, 4 March 2011

Et finefinaliter quoad septimum

Septimum secretum de Fatima est sat simplex. Terminus huius mundi seu species humanae iam praevidetur in anno 2013 si species humana non mutare potest per modum orationis in ecclesiis in diebus dominicalibus. Conflictus inter humanos sat difficiles fiant - et dein quasi impossibiles ut sese extractare. Sed dies huius finis potest semper retractari vel magis extensi per modum paenitentiae panis ac per modum simplicis orationis in ecclesiis, synagogis ac farnis. Systemata medievalia non possunt supervivere hoc periodum ratione primitivitatis huius systematis ac ratione crudelitatis erga feminas ac infantes. Crudelitas tolerari non potest.

Et sextum

Et sextum, habebimus finem huius papatus saltem apud Romam, et huiusmodi finis habebitur ecclesiae sicuti terrestrialis, et dein, paulatim ac paulatim nova ecclesia nascebitur ex granu salis de spatio sicuti motus inter-stellas, sed en praxi autem, novo de papatu quid dicendum est? Quasi una species papatus incipiet ibi apud Istanbul sicuti Nova Roma ex una vice, sed insuper alterum novum incipiet Londini. Finis huius ecclesiae terrestrialis seu humanae mere - indefectibilitatis doctrina de Tubingen omnino confundebitur a viribus mere humanis. Nil apparebit de spatio seu de coelo salvo id quod apparebat iam ab origine hominis sicuti sic dicti nephilim de scripturis hebraicis vel magis aegypticis seu alieno nomine ex aliis planetis. Homo emotivus hoc in periodo via, homo asperges via, sed plus minusve homo psychologicus apparebit.